آسمان شب    |    طبيعت   |    بناهاي تاريخي    |    پس‌زمينه    |    پرتره    |   كودك   |   تبليغاتي و صنعتي   |   متفرقه

English

 

 

گالري

 

استوديو هور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا زمان ثاني متولد بهمن ماه 1356در تهران كه عكاسي را با علاقه به آسمان شب در سال 1371 شروع كرد. عكاسي از آسمان شب او را به مناظر بكر طبیعت ايران كشاند و باعث علاقه مندي او به شاخه هاي ديگر از اين هنر شد، عكاسي از طبيعت و آثار تاريخي تا عكاسي پرتره.
تعدادي از عكس هاي وی در نشريه هاي داخلي و نشريه هاي اخترشناسي خارج كشور نظير Sky & Telescope و Astronomy به چاپ رسيده است.
محمدرضا زمان ثاني در كنار فعاليت هاي خود آتليه
هور را برقرار كرد تا به صورت تخصصي تر به شاخه عكاسي پرتره، كودك، تبليغاتي و صنعتي بپردازد.